Historie

Domov sociálních služeb Chotělice je umístěn v prostředí rozlehlého zámeckého parku, cca 10 km od Nového Bydžova. Pseudorenesanční zámek nechal v roce 1875 postavit majitel papírny v Hostinném rytíř Jindřich Lorenz z Riesenstettu. Ten získal panství koupí v roce 1860 od Colloredů. Růžena, vdova po Jindřichu Lorenzovi zámek za 500.000 zl. prodala v dubnu roku 1893 hraběti Bedřichu Westphalen – Fürstenbergovi, který ho později daroval věnem své dceři Anně, provdané za hraběte Emanuela Mennsdorf – Pouilly, který byl mj. i členem výboru okresního zastupitelstva novobydžovského. Mennsdorfské panství trvalo až do roku 1945, kdy byl zámek zabaven.

Po válce, od roku 1945 sloužil zámek jako útulek pro děti a potom dále jako domov důchodců. V roce 1965 byl domov důchodců přestěhován do Hradce Králové a zámku bylo využito jako ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Od 1.1. 2017 byl Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice přejmenován na Domov sociálních služeb Chotělice. Domov poskytuje své služby osobám s mentálním či kombinovaným postižením.

 

Původně bydlelo v Chotělicích 85 klientů, avšak po zrušení ústavu v Podlesí v roce 1988 byla kapacita ústavu navýšena na 101 lůžek. V letech 1996-1997 došlo novou přístavbou k rozšíření hlavní budovy zámku, kapacita však byla z důvodů zkvalitnění úrovně bydlení klientů znovu upravena na 85 lůžek. Ovšem i v průběhu dalších let byla na základě prováděných vnitřních dispozičních změn z důvodu zlepšení kvality životních podmínek klientů kapacita opět postupně snižována, a to až na dnešních 70 lůžek.

Prvním ředitelem v nově vzniklém ústavu byl až do roku 1972 pan Řehák z nedalekých Smrkovic. Téhož roku odešly z ústavu řádové sestry a byly nahrazeny civilními zdravotními sestrami. Druhým ředitelem byl v letech 1972 – 1975 pan Vladimír Profous, kterého nahradil na dalších 9 let až do roku 1984 pan Josef Řeháček z Chotělic. Od 1.9. 1984 byl poté na dlouhých 18 let dalším ředitelem pan Josef Pavlíček. Po jeho úmrtí v roce 2002 nastoupil do funkce současný ředitel Bc. Milan Jánský.

 

Na trend zlepšování životních podmínek a života klientů v našem zařízení se snaží navázat i současné vedení organizace.

Pokud vezmeme změny z posledních několika let, je to z velkých akcí např.:

  • červen 2004 květen 2005 – etapa rekonstrukce vnitřních dispozic (pokoje, technické zázemí)
  • únor 2006 červen 2007 – II. etapa rekonstrukce vnitřních dispozic (pokoje, technické zázemí)
  • duben 2010 prosinec 2010 – III.etapa rekonstrukce (půdní vestavba a nová střecha hlavní budovy)
  • září 2011 červen 2012 – celková oprava fasády na hlavní budově zámku
  • prosinec 2014 červen 2015 – zateplení obvodového pláště 6-ti bytovky včetně výměny střešní krytiny, výměny oken a dveří
  • září 2017 prosinec 2017 – rekonstrukce a statické zajištění základů budovy prádelny
  • prosinec 2017 květen 2018 – rekonstrukce střešního pláště na budově tělocvičny
  • červenec 2019 listopad 2019 – rekonstrukce střechy s doplněním tepelné izolace na budově prádelny

Je jasné, že k tomuto všemu bylo zapotřebí nemalých finančních prostředků. S těmi pomohl nejprve z pozice zřizovatele OÚSS Hradec Králové, poté OÚ v Hradci Králové a od 1.1. 2003 Královéhradecký kraj, který je současným zřizovatelem naší organizace. Samostatnou příspěvkovou organizací je Domov sociálních služeb Chotělice od 1.1. 1991.