Ceník

Úhrada za poskytované služby v hlavní budově:

Jednolůžkový pokoj bez příslušenství 285,- Kč za den
Dvoulůžkový pokoj bez příslušenství 280,- Kč za den
Třílůžkový pokoj bez příslušenství 275,- Kč za den

 

Úhrada za poskytované služby v bytovce:

Dvoulůžkový pokoj v 1 bytě 285,- Kč za den

 

Strava racionální:

Jídlo/náklady Potraviny Režijní náklady Cena
snídaně 30,- 26,- 56,-
oběd 45,- 49,- 94,-
 svačina 15,- 14,- 29,-
večeře 30,- 26,- 56,-
120,- 115,- 235,-

 

Pozn.: Úhrada celkem za kalendářní měsíc se v DOZP CHotělice počítá tak, že denní částka úhrady za ubytování a stravování je násobena 30 dny, bez ohledu na to, zda měsíc má 28, 29, 30 či 31 dnů.

 

Úhrada za poskytované služby v Chráněném bydlení Jičín

Jednolůžkový pokoj v bytě 305,- Kč za den

 

Úhrada za stravování v Chráněném bydlení Jičín 

je daná platným ceníkem poskytovatele a pro potřeby této smlouvy se stanovuje dle místa poskytované služby na 125 Kč/ denně.

Snídaně  25 Kč

Oběd     70 Kč

Večeře  30 Kč

 

Úhrada pro Chráněné bydlení zahrnuje také – úkony péče, které jsou dané dle § 17, odstavce 1, písmeno c-h zákona o sociálních službách. Účtovaná částka je 120 kč/ za hodinu podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů.