Ceník

Úhrada za poskytované služby v hlavní budově:

Jednolůžkový pokoj bez příslušenství 250,- Kč za den
Dvoulůžkový pokoj bez příslušenství 245,- Kč za den
Třílůžkový pokoj bez příslušenství 240,- Kč za den

 

Úhrada za poskytované služby v bytovce:

Dvoulůžkový pokoj v 1 bytě 250,- Kč za den

 

Strava racionální:

Jídlo/náklady Potraviny Režijní náklady Cena
snídaně 30,- 26,- 56,-
oběd 45,- 49,- 94,-
 svačina 15,- 14,- 29,-
večeře 30,- 26,- 56,-
120,- 115,- 235,-

 

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Pozn.: Úhrada celkem za kalendářní měsíc se v našem zařízení počítá tak, že denní částka úhrady za ubytování a stravování je násobena 30 dny, bez ohledu na to, zda měsíc má 28, 29, 30 či 31 dnů.