Pro zájemce

Domov sociálních služeb Chotělice poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením osobám od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Zájemce o poskytnutí sociální služby, jeho rodinný příslušník nebo opatrovník mají možnost domluvit si osobní návštěvu našeho domova.

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby je zapotřebí vyplnit tyto dokumenty:

Žádost o přijetí do DSS Chotělice

Vyjádření lékaře

Po doručení žádosti o přijetí do DSS Chotělice a vyjádření lékaře kontaktuje sociální pracovnice zájemce o poskytnutí sociální služby a domluví se na termínu sociálního šetření. Po provedení sociálního šetření se sejde tým pracovníků, který vyhodnotí, zda zájemce splňuje nebo nesplňuje podmínky pro přijetí do našeho domova. Zájemci je poté zasláno písemné vyjádření.

Pro získání dalších informací nebo domluvu osobní návštěvy domova kontaktujte sociální pracovnici

Bc. Alena Kunstová, DiS. na tel.: 702 161 344 nebo e-mailu: akunstova@dsschotelice.cz

nebo

Bc. Ivanu Huškovou, DiS. na tel.: 720 027 677 nebo e-mailu: ihuskova@dsschotelice.cz