Sociální péče a podpora

Domov se snaží individuálním přístupem posilovat sociální kompetence klientů a umožnit jim tak důstojné prožití života srovnatelného s životem svých vrstevníků žijících v domácím prostředí.

Pracovníci se snaží o co největší zapojení klientů do běžné společnosti, využívání běžných veřejných služeb, úřadů a zapojení do smysluplné práce.

Nejčastěji podporované oblasti:

 • Upevňování znalostí trivia
 • Podpora při nakupování
 • Podpora při hospodaření s penězi
 • Podpora při korespondenci
 • Podpora při vaření a přípravě stravy
 • Podpora při rozhodování, volbě či vlastního výběru
 • Prostorová orientace v domově, v obci
 • Podpora při hygienických činnostech a péče o vlastní osobu
 • Podpora při péči o zevnějšek, vzhled a tělo
 • Sexualita, vztahy
 • Podpora při péči o pokoj a okolní prostory
 • Podpora při péči o oděvy
 • Podpora při praní prádla
 • Znalost rizikových situací
 • Bezpečný pohyb na vozovce
 • Zneužívání návykových látek
 • Podpora při jednání na úřadech a institucích (obecní úřad, pošta,..)
 • Podpora při nácviku podpisu
 • Podpora při cestování
 • Podpora při telefonování
 • Podpora při práci na počítači
 • Podpora při soužití
 • a další

Cílem těchto činností je:

 • Naučit či udržet sociální a společenské návyky
 • Naučit či udržet pracovní návyky
 • Naučit či udržet hygienické návyky
 • Motivovat tvořivost klientů
 • Podporovat dobrou náladu
 • Podporovat seberealizaci klientů
 • Podporovat osamostatňování klientů