Sociální poradenství

Sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zahrnuje:

a) základní sociální poradenství
b) odborné sociální poradenství

Domov sociálních služeb Chotělice poskytuje základní sociální poradenství formou poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům. Informace poskytuje sociální pracovník zařízení.
Dále je sociální poradenství poskytováno klientům služeb formou individuální podpory a péče. Záležitostmi zasahujících do práv a povinností klientů se zabývá sociální pracovník.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.