Sociální poradenství

Sociální poradenství dle § 37, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zahrnuje:

a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství.

Poskytujeme základní sociální poradenství v rámci základní činnosti zařízení formou poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům, a to sociálním pracovníkem zařízení.
Dále je sociální poradenství poskytováno klientům služeb formou individuální podpory a péče. Záležitostmi zasahujících do práv a povinností uživatele se zabývá sociální pracovník; poradenství je prováděno standardními metodami sociální práce.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >