Poskytujeme

Domov sociálních služeb Chotělice poskytuje celoroční pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

Klientům nabízíme zajištění:

Kapacita domova je 70 lůžek.

Bližší informace o poskytovaných činnostech naleznete v jednotlivých sekcích.