Pro klienty

Jaké domov plánuje akce?

 

 • Pravidelné setkávání s canisterapeutickými psy
 • Hippoterapie v Bydžovské Lhotce
 • Dramaterapie v Hradci Králové
 • Spolupráce s panem farářem Mgr. Marianem Benkem
 • Kurzy sebeobhajování
 • Pravidelné kurzy jógy v Novém Bydžově
 • Vzdělávání v rámci Euroinstitutu

Co plánujeme do budoucna?

 • Dobrovolnickou činnost
 • Transformace služby
 • Stěhování do chráněného bydlení

Kde můžeme uplatnit svou vůli a autonomii?

 • V každodenních činnostech
 • V kolik hodin vstanu
 • S kým budu trávit volný čas
 • Jak budu trávit volný čas
 • Co bych si rád koupil
 • Jaké nosím oblečení
 • Jaký nosím účes
 • Nezapomínám, že k právům patří i povinnosti. Ty si mohu přečíst a zopakovat v Pravidlech domácího soužití
 • Na pravidelných schůzkách stravovací komise máme své zástupce z řad klientů
 • Při pravidelných Setkáních s klienty můžeme projevit svůj názor