O domově

Poslání

Posláním Domova sociálních služeb Chotělice je poskytovat prostřednictvím celoroční pobytové sociální služby podporu a péči lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a kteří ani s pomocí rodiny, terénních či ambulantních služeb nemohou žít v domácím prostředí.

Domov se snaží individuálním přístupem posilovat jejich sociální kompetence a umožnit tak našim klientům důstojné prožití života srovnatelného s životem svých vrstevníků žijících v domácím prostředí.

 

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou podporu a pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí ani navazující terénní či ambulantní služby. Jedná se o dospělé osoby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

Principy poskytované služby

Dodržování práv a povinností
 • pracovníci organizace respektují volbu klientů a jejich základní lidská práva
 • pracovníci podporují klienty ve vědomí odpovědnosti sama za sebe a povinnosti, které vyplývají ze soužití v DSS Chotělice
 • pracovníci organizace respektují důstojnost, soukromí a intimitu klientů
Individuální přístup
 • ke každému klientovi pracovníci přistupují individuálně dle jeho potřeb, požadavků a jeho nepříznivé sociální situace
Začlenění klientů
 • pracovníci se snaží o co největší zapojení klientů do běžné společnosti
 • pracovníci se snaží poskytovat klientům podporu při využívání běžných veřejných služeb, úřadů a zapojení do smysluplné práce
Princip partnerství a spolupráce
 • s klienty pracovníci jednají na základě partnerství a spolupráce
 • při poskytování pobytové služby využíváme spolupráci s rodinnými příslušníky, místním společenstvím a dalšími návaznými službami

 

Cíle organizace

 1. poskytování kvalitní sociální služby odborně vzdělaným personálem
 2. snižování kapacity zařízení dle schválené Strategie KHK ze dne 1.2. 2016 za účelem optimalizace sítě sociálních služeb a zkvalitnění naší poskytované služby
 3. poskytování služeb na základě individuálních potřeb klientů s ohledem na jejich nepříznivou sociální situaci, lidská práva, zachování soukromí a dále podporovat klienty v soběstačném – důstojném životě, v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života