Stravování

Stravování klientů zajišťuje kuchyň, která je umístěna v přízemí hlavní budovy domova nebo si klienti mají možnost připravit stravu s podporou pracovníka.

Strava je poskytována 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře). V případě diabetické diety, kdy je klientovi injekčně aplikován inzulin, je zajištěna ještě druhá večeře. Nápoje jsou k dispozici celý den.

Stravu lze upravit dle potřeb klienta (krájená, mletá, mixovaná, apod.). Vaří se strava racionální a dietní.

Na skladbě jídelníčku se podílejí i klienti domova. Pravidelných schůzek stravovací komise se účastní zástupci z řad klientů.

Ceník stravování naleznete zde.