Volný čas

Volnočasové aktivity mají za cíl umožnit klientům trávit svůj čas smysluplně s důrazem na rozvoj osobnosti, nadání a kreativity, jakož i jejich duševních a tělesných schopností v co největší možné míře.

Klienti mají možnost trávit svůj volný čas individuálně dle svých přání, zvyklostí a zájmů. Mohou také využít nabídky domova.

Nejčastěji využívané aktivity:

 • Šipky
 • Společenské hry
 • Keramika
 • Zahradnické práce
 • Filmový klub
 • Zpěv, hra na nástroj
 • Četba
 • Trénink paměti
 • Fotbal, ping pong, přehazovaná, plavání, jízda na kole
 • Výlety do přírody
 • Kino, divadlo
 • Tvoření z papíru, dřeva, přírodnin
 • a další