Sponzoři

Zde se patří poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli finanční částkou, věcným darem či jiným způsobem na zkvalitnění života lidí s mentálním postižením a péči o naše klienty, protože bez jejich pomoci bychom některé věci nemohli uskutečnit. Není zde účelem zveřejnit výši sponzorských darů jednotlivých dárců, protože my si vážíme všech našich sponzorů, ač se podílejí třeba i jen minimální částkou či jinou pomocí. Je to totiž výraz jejich sociálního cítění a ochoty pomoci lidem s postižením.

Jestliže u sebe objevíte pocit potřeby pomoci našim klientům, neváhejte a spojte se s vedením Domova sociálních služeb Chotělice k projednání dalších náležitostí ohledně Vaší pomoci.

Uvítáme každý Váš příspěvek pro naše klienty a předem Vám za Vaši pomoc velmi děkujeme.

 

Děkujeme především těmto sponzorům:

  • Elektro – Dont Roman, Nový Bydžov
  • Škvrna – nábytek a kuchyně, Nový Bydžov
  • GOOL s.r.o., Smidary
  • ACZ – NB s.r.o., Nový Bydžov
  • Břemus, spol. s.r.o., Nový Bydžov
  • Petr Trávník, Lázně Bělohrad
  • Ivo Kučera, Chlumec nad Cidlinou
  • Radek Žampa – ANELLA, Nový Bydžov
  • SINTOP s.r.o., Nový Bydžov

Sponzorské dary ve prospěch našeho zařízení je možno zaslat na účet u Komerční banky, číslo účtu 25930511/0100.

Dary jsou využity především k podpoře aktivního života našich klientů, na kulturní a společenské akce. Je však také možné v darovací smlouvě uvést přímo účel použití Vašeho daru.