Ošetřovatelská péče

Cílem ošetřovatelské péče je podpora, udržení a rozvoj zdraví, zachování soběstačnosti a uspokojování základních lidských fyziologických a psychosociálních potřeb klientů zařízení.

Domov sociálních služeb Chotělice není zdravotnickým zařízením, nemůžeme tedy poskytovat nemocniční způsob zdravotní péče.

Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry s registrací v nepřetržitém provozu na základě ordinací praktického lékaře, u kterého jsou klienti služeb registrovaní. Zajišťují kontakt mezi lékařem a klientem, domlouvají termíny vyšetření. Klienta personál doprovází při návštěvách u lékaře a vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních.  Dále všeobecné sestry zajišťují vedení zdravotní a ošetřovatelské dokumentace. V akutních případech je vždy přivolána zdravotnická záchranná služba.

Všeobecné zdravotní sestry s registrací provádí zejména tyto odborné činnosti:

 • podávání léků a dohled nad jejich užíváním
 • aplikace injekcí
 • ošetření kožních defektů a ran
 • prevence a léčba proleženin
 • pravidelné převazy
 • sledování fyziologických funkcí
 • přikládání obvazů, bandáže
 • péče o stomie, PEG, močové katetry
 • odběry biologického materiálu dle ordinace lékaře
 • vyšetření glykémie pomocí glukometru
 • zajištění odborných vyšetření