Střediska

Domov sociálních služeb v současné době poskytuje dvě sociální služby

Domov sociálních služeb v Chotělicích

Chráněné bydlení Jičín

 

Bude otevřeno ještě několik středisek v rámci  Transformačního plánu DSS Chotělice 

Chráněné bydlení Hořice,

Chráněné bydlení Nová Paka 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jičín