Poděkování pana ředitele Jánského

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem skvělým pracovníkům DSS Chotělice a paní starostce OÚ Smidary za krásné a milé dary, které mi byly předány při ukončení mého působení v DSS Chotělice. Prožil jsem zde necelých 26 krásných pracovních let a navždy to bude moje srdcová záležitost, i když už bude budova zámku po celkové transformaci organizace uzavřená. Vždy, když přišlo pracovně složitější období, to pozitivní nakonec stejně převládlo. S pomocí Vás, a i bývalých zaměstnanců jsme to se ctí vždy zvládli. Roky ale člověk nezastaví a život plyne jako voda dál. Je třeba předat „žezlo“ mladší generaci, aby tu pomyslnou „transformační káru“ táhla dál. Tak to prostě v životě chodí.

Díky moc a přeji všem hlavně pevné zdraví.

Jánský M.