S blížícím se létem přichází i intenzivnější přípravné práce a vlastní realizace na změně poskytování péče v Domově sociálních služeb v Chotělicích. Touto změnou Domov reaguje na nejnovější trendy v oblasti kvality péče, práv klientů a zaměstnanců v rámci evropské a národní sociální politiky a nastavuje vyšší kvalitu a efektivitu péče, která odpovídá 21. století.
Domov se již v minulosti přihlásil k transformaci péče a první kroky byly realizovány vybudováním chráněného bydlení pro klienty v Jičíně, kde tento rok začalo poskytování sociálních služeb. Nadále se ale udržuje vysoká kvalita péče, která byla poskytována zaměstnanci pod vedením pana ředitele Bc. Milana Jánského. Tudíž po jeho odchodu je na co navázat, kdy v Chotělicích bude poskytována péče i v průběhu roku 2026. Již v tomto roce probíhá komunikace s klienty a jejich opatrovníky, se zaměstnanci a dalšími partnery (obce, aj.) o jejich další budoucnosti.
Plně si uvědomujeme, jak náročná je tato změna, proto k ní v Domově přistupujeme zodpovědně, aby se v ní všichni cítili bezpečně a zároveň, aby nově vybudované služby byly domovem v pravém slova smyslu pro klienty a kvalitním pracovním prostředím pro zaměstnance. Tímto chceme ubezpečit, že veškeré změny nejen, že udrží stávající kvalitu péče o klienty, ale dojde i k jejímu zvýšení. Do budoucna chceme udržet stávající akce, na které jste zvyklí ze strany Domova, ale chceme být i intenzivnější v komunikaci s obcemi, kde poskytujeme a budeme poskytovat své služby včetně jejich rozvoje, tak i s dalšími partnery.
V souvislosti s probíhající změnou převzal od 01.06.2024 vedení nový pan ředitel Mgr. Jan Vrbický, který má za sebou velké zkušenosti z oblasti sociálních služeb. V rámci svého začátku uvádí: „Seznamuji se s provozem Domova, poznávám lidi, kteří zde žijí a pracují, v mnohém jsem příjemně potěšen, je na co navazovat a chtěl bych garantovat, že i v budoucnu bude zajištěna kvalitní péče o klienty a vytvoření kvalitních a dostatečně motivačních podmínek pro pracovnice a pracovníky, aby i v dobách změny měli i stávající zaměstnanci perspektivu zaměstnání do budoucna a stabilní profesní rozvoj. V neposlední řadě chci aktivně spolupracovat i se všemi dalšími partnery.“
DSS Chotělice