Aktivizační činnosti

Poskytování aktivizační činnosti pro klienty je jednou z oblastí, na kterou jsou naši pracovníci odborníky. Absolvují odborné kurzy, které rozšiřují jejich rozhled, učí nové techniky a jsou inspirací pro další práci s klienty. K našim dvěma aktivizačním pracovnicím přibyla od ledna 2021 další pracovnice, která zajišťuje činnosti pro volný čas u klientů s nejvyšší mírou podpory. Další pracovníci v sociálních službách se také podílejí na vyplňování volného času klientů a díky svým dlouholetým zkušenostem pak kromě originálních výrobků vzniká i velká radost z tvoření, přichází dobrá nálada, pocit vlastní potřebnosti a zvyšování sebevědomí a kompetence klienta, a o to nám vždy jde. Například klienti s podporou aktivizační pracovnice vyráběli vonné svíčky v různých tvarových kombinacích, kterými byli následně obdarováni všichni zaměstnanci.

Také se pravidelně vaří a peče, což je atraktivní činnost zejména pro klienty, kteří se účastní, protože poté si mohou upečené dobroty sníst. Ve fotografické ukázce je zachycena příprava vaflí, kdy si mohou současně klienti nacvičovat i dovednosti s elektrickými spotřebiči. Mezi nejčastější dobroty patří: puding s ovocem, toasty, buřty na pivě, bramboráčky aj.

Po dlouhé době jsme se také dočkali bílého mrazivého počasí, kdy kromě radovánek na sněhu zanechávajících bílou stopu, se klienti věnovali také údržbě areálu od sněhové nadílky. Za velkými haldami sněhu možná za chvíli nebude náš krásný areál ani vidět.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová