Aktuální informace z domova

Děkujeme, že projevujete zájem o situaci v našem domově. Chtěli bychom vás informovat, že klienti i zaměstnanci domova jsou zdraví.

Domov sociálních služeb Chotělice provádí pravidelné testování všech zaměstnanců na přítomnost protilátek proti nemoci COVID-19. Toto testování nařizuje všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 4. 2020. Zaměstnanci jsou testováni prostřednictvím rychlotestů pravidelně jednou za 14 dní. Všichni zaměstnanci domova byli již dvakrát testováni, všichni s negativním výsledkem.

Za DSS Chotělice Mgr. Lenka Žilková, sociální pracovnice