Beseda s Policií ČR

V listopadu jsme se s našimi klienty zaměřili na bezpečnost. Dříve se stmívá, sychravé počasí mnohdy nepropustí sluneční paprsky celý den… Proto jsme pozvali do Domova sociálních služeb Chotělice pana Nprap. Jaromíra Pelánka z oblastní pobočky Policie České republiky v Novém Bydžově.

Úvodním tématem byla opatrnost spojená s pohybem po vozovce. Dlouhá léta vedení Domova sociálních služeb Chotělice upozorňuje na potřebu chodníku, který by spojoval obec Chotělice s obcí Smidary, kudy se každý den vydávají klienti za nákupy potravin a zajištěním dalších potřeb. Je pro nás důležité, aby naši klienti věděli, jak se chovat na komunikaci, jak být správně vybaven reflexními prvky a jak předcházet rizikům. Naši pracovníci vyhledávají, identifikují a správně pojmenovávají zvýšená rizika, zpracovávají prevenci a tak rizika minimalizují. Vše však není pouze teorie, ale je zapotřebí i praxe a nacvičování. Toto vše svým odborným, zároveň však snadno srozumitelným výkladem podpořil i pan Nprap. Pelánek.

Klienti měli možnost prokázat své znalosti a dovednosti při diskusi. Dalším zajímavým tématem bylo popsání situací, s nimiž se policista může setkat a jak je řešit. Klienti se také seznámili s ochrannými pomůckami jako např. štít, obušek, vysílačka aj. Pro všechny klienty to byl velmi silný zážitek. Rádi bychom poděkovali za výbornou spolupráci místní pobočce Policie ČR.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová