Cvičíme jógu

Klienti jezdí cvičit jógu do Nového Bydžova.

Učí se správnému dýchání, držení těla i relaxačním technikám.