Domov sociálních služeb Chotělice – Situace se lepší

V listopadových dnech se ani našemu zařízení nevyhnula koronavirová nákaza. Bylo to období, kdy společnost hovořila o nutnosti rozvolňovat, plánoval se návrat dětí do škol a my řešili ty nejčernější scénáře, které si jen člověk představí. I přesto, že jsme se všichni snažili a plánovali a připravovali, nakonec bylo vše trochu jinak.

Vše začalo povinným testováním, které odhalilo nakažené klienty i pracovníky. Začala doba karantén, izolování klientů, organizačních i provozních změn. Vše bylo velmi náročné. Se zvládnutím personální stránky nám pomohli pracovníci z Domovů Na Třešňovce v České Skalici a studentka s pracovní povinností, za což velmi děkujeme, protože vše proběhlo velmi rychle a pomoc přišla v pravý čas.

Pracovníci, kteří zůstali v pracovním procesu mají za sebou jistě jedno z nejtěžších období v profesním životě. S velkým nasazením, s minimálním odpočinkem mezi službami, téměř žádným soukromým životem a z počátku i obavami, se starali o klienty, jejichž průběh nemoci byl velmi různorodý. Rádi bychom poděkovali pracovníkům, kteří díky týmové spolupráci zvládli tuto dobu profesně na výši, s dodržením všech požadovaných opatření, ale i lidským přístupem ke klientům, kteří mají chápání celé situace velmi ztíženo. Jsme rádi, že máme pracovníky, kteří se nevzdali ani v tak vypjaté době.

Víme, že nemusí být ještě vyhráno, nicméně dovolíme si dívat se k lepším zítřkům. Všem nemocným klientům a pracovníkům přejeme brzké uzdravení a shledání v předvánočním čase. Pokojné svátky a v novém roce pevné zdraví.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová