Dramaterapie jako obohacení života

S nastávajícím jarem k nám přicházejí nové možnosti, jak si mohou klienti rozšířit svoje obzory a vyrůst ve svém psychickém prožívání. Metoda dramaterapie se používá při práci s prožitkem s různými typy skupin. Pro svůj hravý přístup se metoda osvědčila u skupiny osob s mentálním postižením, kterým dovoluje lépe se vyjádřit, prožít si svou roli v situaci, do které se mohou jen obtížně dostat sami. Při práci se používají verbální i neverbální pohybové prostředky, gesta, improvizační hra v roli. Dramaterapeutické činnosti se klienti účastní pod vedením terapeutky Mgr. Rut Brodské, která díky odbornosti a optimistickému lidskému naladění je schopná např. zprostředkovat klientům uvolnění ze svírajících agresivních tenzí. Při improvizované hře dokáže navozovat ve spolupráci s klienty atmosféru, při níž je možné si prožít široký rejstřík emocí a měnit zažité vzorce chování. Nejde však o poučování, nýbrž o opravdový prožitek, při kterém nechybí fantazie a spontaneita. Děkujeme za výbornou spolupráci Sdružení pro osoby s mentálním postižením Hradec Králové.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová