Důležité upozornění

Vážené rodiny a návštěvy,
na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu šíření koronaviru v České republice, platí

od 9.3.2020 do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV

v Domově sociálních služeb Chotělice. Jde nám především o zdraví a bezpečnost našich klientů. V mimořádných a opodstatněných případech může na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy povolit výjimku ředitel DSS Chotělice.

V Chotělicích 9. 3. 2020, Ředitel DSS Chotělice Milan Jánský