Informace k návštěvám v DSS Chotělice a pobytům klientů mimo zařízení

Vážené rodiny a návštěvy,

od 15. 4. 2021 jsou opět umožněny návštěvy v Domově sociálních služeb Chotělice.

Pro uskutečnění návštěvy je zapotřebí dodržení těchto podmínek:

 • Návštěvníci nahlásí telefonicky minimálně 48 hodin předem datum a čas návštěvy na tel.: 495 496 204, klapka 12 (sesterna). Posloupnost návštěv koriguje zdravotní sestra dle diáře.
 • Prosíme, pokud se na domluvenou návštěvu nemůžete dostavit, taktéž nás telefonicky informujte na stejném telefonním čísle
 • Návštěva bude omezena na dobu maximálně 90 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby
 • Návštěva musí doložit doklad o negativním testu (PCR nebo POC) na SARS-CoV-2 vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem, který nesmí být v den a čas návštěvy starší 48 hodin
 • Test se nevyžaduje, pokud:

osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní

nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 • Návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu)
 • Žádáme návštěvy, aby se vyvarovaly kontaktu s ostatními klienty a dodržovaly od ostatních klientů odstup minimálně 2 metry
 • Z důvodu preventivního opatření není možný volný nekontrolovaný pohyb osob po celém areálu domova
 • Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti
 • Návštěva při příchodu do domova zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu (u návštěvní místnosti) a vyčká na příchod zdravotní sestry ve službě
 • Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, návštěva použije dezinfekci na ruce
 • Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a předá ho zdravotní sestře
 • Formulář prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde: Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné
 • Balíčky pro klienty ponechá návštěva v návštěvní místnosti
 • Návštěvníci nebudou vstupovat do jiných prostor, než je domluveno
 • Ukončení návštěvy hlásí návštěvníci zdravotní sestře – telefonicky nebo zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu

Pobyty klientů mimo DSS Chotělice

Klientům nedoporučujeme krátkodobé pobyty v domácím prostředí.

Klient, který onemocnění COVID-19 doposud neprodělal nebo je v situaci, kdy došlo k uplynutí 90ti denní ochranné lhůty, bude po návratu do zařízení otestován antigenním POC testem a půjde do oddělených prostor. Po pěti dnech bude klientovi proveden druhý antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude pobyt klienta v oddělených prostorech ukončen.

Klient, který onemocnění COVID-19 prodělal a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebude po návratu do domova muset podstoupit antigenní POC test ani být ubytován v oddělených prostorech.

Všem návštěvníkům a rodinám děkujeme za respektování opatření. Jde nám především o zdraví a bezpečnost našich klientů.

Rádi bychom vás informovali, že se jedná o dočasné opatření a předpokládáme, že bude platit do konce června 2021. V tuto chvíli čekáme na dodání a aplikaci druhé dávky očkovací látky, která má proběhnout začátkem měsíce června.

Za tým managementu DSS Chotělice

Martina Málková, vedoucí úseku zdravotního a přímé péče I.

Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice