Informace k návštěvám v DSS Chotělice a pobytům klientů mimo zařízení od 15.11.2021

Vážené rodiny a návštěvy,

od 15.11.2021 je pro uskutečnění návštěvy zapotřebí dodržení těchto podmínek:

 • Návštěvníci nahlásí telefonicky minimálně 48 hodin předem datum a čas návštěvy na tel.: 495 496 204, klapka 12 (sesterna)
 • Posloupnost návštěv koriguje zdravotní sestra dle diáře
 • Prosíme, pokud se na domluvenou návštěvu nemůžete dostavit, taktéž nás telefonicky informujte na stejném telefonním čísle
 • Návštěva bude omezena na dobu maximálně 90 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby
 • Návštěva musí doložit:

doklad o negativním antigenním testu na SARS-CoV-2 vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem, který nesmí být v den a čas návštěvy starší více než 24 hodin nebo

doklad o negativním PCR testu na SARS-CoV-2 vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem, který nesmí být v den a čas návštěvy starší více než 72 hodin

 • V domově nemáme prostory vhodné pro zajištění testování návštěv ani personální zajištění pro sebetestování, proto návštěvy v našem domově netestujeme a samotesty neuznáváme
 • Test se nevyžaduje, pokud:

osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku testu byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 180 dní

nebo má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky nejméně 14 dní (v případě dvoudávkového schématu), nebo od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkového schématu) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 • Návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu)
 • Žádáme návštěvy, aby se vyvarovaly kontaktu s ostatními klienty
 • Z důvodu preventivního opatření není možný volný nekontrolovaný pohyb osob po celém areálu domova
 • Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti
 • Návštěva při příchodu do domova zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu (u návštěvní místnosti) a vyčká na příchod zdravotní sestry ve službě
 • Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, návštěva použije dezinfekci na ruce
 • Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a předá ho zdravotní sestře
 • Formulář prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde: Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné
 • Balíčky pro klienty ponechá návštěva v návštěvní místnosti
 • Návštěvníci nebudou vstupovat do jiných prostor, než je domluveno
 • Ukončení návštěvy hlásí návštěvníci zdravotní sestře – telefonicky nebo zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu

Pobyty klientů mimo DSS Chotělice

Klient, který onemocnění COVID-19 doposud neprodělal nebo je v situaci, kdy došlo k uplynutí 180ti denní ochranné lhůty, bude po návratu do zařízení otestován antigenním POC testem a půjde do oddělených prostor. Po pěti dnech bude klientovi proveden druhý antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude pobyt klienta v oddělených prostorech ukončen.

Klient, který onemocnění COVID-19 prodělal a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 180 dní nebo má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebude po návratu do domova muset podstoupit antigenní POC test ani být ubytován v oddělených prostorech.

V případě potřeby, při pobytu klienta mimo DSS Chotělice, vám na požádání poskytne zdravotní sestra kopii certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 pro klienta.

Všem návštěvníkům a rodinám děkujeme za respektování opatření.

Za tým managementu DSS Chotělice

Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice