Informace k návštěvám v DSS Chotělice a pobytům klientů mimo zařízení

Vážené rodiny a návštěvy,

od 15. 12. 2020 jsou opět umožněny návštěvy v Domově sociálních služeb Chotělice.

Pro uskutečnění návštěvy je zapotřebí dodržení těchto podmínek:

 • Návštěvníci nahlásí telefonicky minimálně 48 hodin předem datum a čas návštěvy na tel.: 495 496 204, klapka 12 (sesterna). Posloupnost návštěv koriguje zdravotní sestra dle diáře.
 • Prosíme, pokud se na domluvenou návštěvu nemůžete dostavit, taktéž nás telefonicky informujte na stejném telefonním čísle
 • Prosíme návštěvníky o omezení návštěv na co možná nejkratší dobu
 • Od návštěvníků nevyžadujeme negativní antigenní POC test ani PCR test
 • Návštěva bude vybavena svým respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • Žádáme návštěvy, aby se vyvarovaly kontaktu s ostatními klienty a dodržovaly od ostatních klientů odstup minimálně 2 metry
 • Z důvodu preventivního opatření není možný volný nekontrolovaný pohyb osob po celém areálu domova
 • Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti
 • Návštěva při příchodu do domova zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu (u návštěvní místnosti) a vyčká na příchod zdravotní sestry ve službě
 • Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a předá ho zdravotní sestře
 • Formulář prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde: Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Balíčky pro klienty ponechá návštěva v návštěvní místnosti
 • Návštěvníci nebudou vstupovat do jiných prostor, než je domluveno
 • Ukončení návštěvy hlásí návštěvníci zdravotní sestře – telefonicky nebo zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu

Pobyty klientů mimo DSS Chotělice

Klientům nedoporučujeme krátkodobé pobyty v domácím prostředí.

Klient, který onemocnění COVID-19 doposud neprodělal nebo je v situaci, kdy došlo k uplynutí 90ti denní ochranné lhůty po vyléčení, bude po návratu do zařízení otestován antigenním POC testem a půjde do oddělených prostor. Po pěti dnech bude klientovi proveden druhý antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude pobyt klienta v oddělených prostorech ukončen.

Na klienta, který onemocnění COVID-19 prodělal, se po vyléčení vztahuje 90ti denní ochranná lhůta. Po návratu do domova nebude muset podstoupit antigenní POC test ani být ubytován v oddělených prostorech.

Případné dotazy k realizaci návštěv nebo pobytům klientů mimo DSS Chotělice je možné konzultovat s vedoucí úseku zdravotního a přímé péče I. paní Martinou Málkovou na telefonním čísle +420 604 633 840.

Za tým managementu DSS Chotělice Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice