Informace k pobytům klientů mimo DSS Chotělice

Vážené rodiny a přátelé našich klientů,

rádi bychom vám touto cestou poskytli bližší informace k pobytům klientů mimo zařízení.

Při návratu klienta do zařízení do 21. 6. 2020 budeme vyžadovat negativní PCR test na onemocnění COVID19. Pro zajištění testu je zapotřebí kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici dle bydliště klienta a domluvit se s lékařem z protiepidemického oddělení, který vypíše žádanku na vyšetření. Následně je zapotřebí domluvit si termín odběru v odběrovém centru. Seznam odběrových center, kde je prováděno testování naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Při návratu klienta do zařízení od 22. 6. 2020 PCR test na onemocnění COVID19 nevyžadujeme.

Stále umožňujeme všem klientům zprostředkování telefonických hovorů či videohovorů přes aplikaci WhatsApp. Hovor či videohovor lze uskutečnit po předchozí domluvě s Mgr. Kateřinou Verflovou (tel.: 724 092 814, e-mail: kverflova@dsschotelice.cz).