Jak hledáme potěšení

Období, kdy naši klienti nenavštěvují oblíbená místa, nestýkají se se svými vrstevníky, trvá již velmi dlouho. Proto se jedním z hlavních úkolů pro pracovníky stalo vyhledávání činností, které je potěší, udělají radost, udrží psychickou pohodu. Jako pro mnoho dalších je největším potěšením dobré jídlo. Stravovací tým se snaží vařit klientům oblíbená jídla, výživově hodnotná a pestrá. Během léta bylo velmi kladně hodnoceno zařazení nanuků a melounů pro osvěžení, opékání špekáčků a využití ovoce a zeleniny. Díky společným setkáním, kdy řešíme s klienty podněty a připomínky ke stravě, se mohou také vyjádřit ke svým přáním a chutím. Pokud se jedná o přání splnitelná, pracovníci kuchyně rádi vyhoví. Pravidelně informujeme čtenáře o pokrocích v dovednostech klientů, a tato aktivita mezi ně rovněž patří. Rádi pečou třeba moučníky či ovocné metýnky. Při přípravě je důležité, aby se zapojili všichni, každý má svůj úkol, který plní, a výsledkem je pak sladká dobrota.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová