Karanténní opatření v DSS Chotělice

Vážení opatrovníci, Vážené rodiny,

z důvodu prokázaného výskytu onemocnění COVID-19 v zařízení a na základě „Rozhodnutí“ Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 24. 3. 2021 je náš Domov v karanténě.

Opatrovníci a rodinní příslušníci klientů, u nichž bylo onemocnění potvrzeno, jsou průběžně informováni.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že pracovníci Domova sociálních služeb Chotělice vynakládají maximální pracovní úsilí v péči o všechny naše klienty a také pro úspěšné zvládnutí současné nepříznivé situace.

Z důvodu výskytu onemocnění návštěvy v DSS Chotělice nedoporučujeme.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Za tým managementu DSS Chotělice Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice