Kontakty s rodinami

Může se na první pohled zdát, že pokud bydlí člověk v Domově sociálních služeb a využívá sociální službu, že rodinu nemá. Ve spoustě případů však bývá vše jinak a i práce s rodinnými příslušníky, potažmo opatrovníky, pokud se jedná o klienty s omezením svéprávnosti, tvoří velký celek činností a spolupráce zejména pro sociální pracovníky. Naší snahou je udržovat kontakty s fungujícími rodinami, zajišťovat potřebné informace o provozu a potřebách klienta. Dále také obnovovat spolupráci s rodinnými příslušníky, kde čas či jiné životní okolnosti zpřetrhaly pouta. I to se myslím daří. V tomto roce se povedlo shledání našeho klienta s otcem a jeho rodinou, která s ním nebyla v kontaktu více než deset let. Shledání a znovunalezení toho nejcennějšího bylo velmi dojemné.

Stává se, že klient sám projeví potřebu dohledat nějaký zapomenutý kontakt, v tom případě pak spolupracujeme s příslušnými orgány matrik a někdy nám přeje štěstí. Klienti často také vzpomínají na místa, odkud pocházejí, na města, kde bydleli, na sousedy, kteří jim byli oporou v životě. I zde se snažíme pomáhat. Klientům tak dovolíme ponechat si něco, co je jejich, i přesto, že bydlí v Domově. A mnohdy se může jednat pouze o rozsvícení svíčky na pietním místě jejich předků.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová