Loučení nejen se zimou

Domov sociálních služeb Chotělice – Loučení nejen se zimou

Již tradičně vyprovázíme zimu formou čarodějnického odpoledne, kdy klienti s podporou pracovníků popustí uzdu fantazii při tvoření čarodějnice ze slámy, která je pak umístěna nad ohniště. Společenské odpoledne s hudbou i opékáním párků strávili naši klienti společně se svými kamarády v Domově sociálních služeb Skřivany, kam byli pozváni. Jako obvykle to byly velmi příjemné chvíle s milým přijetím a bohatým občerstvením. K čarodějnickému reji se připojili i klienti z chráněného bydlení Jičín, kde se nově zabydlují a v rámci transformace našeho zařízení se učí novým dovednostem a zapojují se do společnosti.   V souvislosti s nastalou situací protkanou všemožnými změnami v našem zařízení se rozhodl p. ředitel Bc. Milan Jánský o ukončení svého působení na pozici ředitele domova v Chotělicích a to k 31.5.2024. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za to, co zde za více než dvacetiletou kariéru vybudoval, jak zkvalitnil bydlení pro osoby s mentálním postižením, s jakým úsilím spravoval budovu zámku. Citlivým přístupem zapracovával nezbytné změny, které vedly k započetí celého procesu transformace a počátek budování nových ubytovacích objektů v Jičíně, Nové Pace, Hořicích. Za všechny zaměstnance bych ráda poděkovala za vstřícnou spolupráci, lidský přístup a v další pracovní etapě popřála hodně úspěchů a spokojenosti.

 

Za kolektiv Kateřina Verflová