Návštěvy v DSS Chotělice od 25.5.2020

Vážené rodiny a návštěvy,

od 25. 5. 2020 jsou umožněny návštěvy v Domově sociálních služeb Chotělice.

Pro uskutečnění návštěvy je zapotřebí dodržení těchto podmínek:

 • Návštěvníci nahlásí telefonicky minimálně 48 hodin předem datum a čas návštěvy na tel.: 495 496 204, klapka 12 (sesterna)
 • Posloupnost návštěv koriguje zdravotní sestra dle diáře
 • Prosíme, pokud se na domluvenou návštěvu nemůžete dostavit, taktéž nás telefonicky informujte na stejném telefonním čísle
 • Je povolena přítomnost maximálně dvou osob
 • Návštěva bude vybavena svojí rouškou a jednorázovými rukavicemi
 • Žádáme návštěvy, aby se vyvarovaly kontaktu s ostatními klienty a dodržovaly od ostatních klientů odstup minimálně 2 metry
 • Z důvodu preventivního opatření není možný volný nekontrolovaný pohyb osob po celém areálu domova
 • Návštěva při příchodu do domova zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu (u návštěvní místnosti) a vyčká na příchod zdravotní sestry ve službě
 • Po příchodu do návštěvní místnosti si návštěva vydezinfikuje ruce
 • Zdravotní sestra změří návštěvníkům bezkontaktně teplotu, při naměřené teplotě nad 37°C včetně návštěva neproběhne
 • Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a předá ho zdravotní sestře
 • Formulář prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde: Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Balíčky pro klienty ponechá návštěva v návštěvní místnosti
 • Návštěvníci nebudou vstupovat do jiných prostor, než je domluveno
 • Ukončení návštěvy hlásí návštěvníci zdravotní sestře – telefonicky nebo zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu

I nadále umožňujeme všem klientům zprostředkování telefonických hovorů či videohovorů přes aplikaci WhatsApp. Hovor či videohovor lze uskutečnit po předchozí domluvě s Mgr. Kateřinou Verflovou (tel.: 724 092 814, e-mail: kverflova@dsschotelice.cz).

Klientům nedoporučujeme krátkodobé pobyty v domácím prostředí. Při návratu klienta do zařízení do 15. 6. 2020 budeme vyžadovat negativní PCR test na onemocnění COVID19. Pro zajištění testu je zapotřebí kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici dle bydliště klienta a domluvit se s lékařem z protiepidemického oddělení, který vypíše žádanku na vyšetření. Následně je zapotřebí domluvit si termín odběru v odběrovém centru. Další informace budeme upřesňovat dle aktuálního vývoje situace. Seznam odběrových center, kde je prováděno testování naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.