Očkování

Po náročném roce, kdy klienti a pracovníci prožili velkou izolaci od svých kontaktů, kdy omezili pohyb v prostředí, ve kterém byli zvyklí se pohybovat, přes zvládnutou nákazu onemocněním Covid-19, jsme se v měsíci březnu dočkali očkování. Očkování chápeme jako cestu z dané situace, cestu k normálnímu životu, normálnímu fungování ve společnosti. Obvykle jsou klienti zvyklí zajišťovat si např. nákupy v nedaleké obci Smidary, pracují, navštěvují se s vrstevníky u kávy, účastní se společenských, kulturních či sportovních setkání, terapeutických aktivit, to je nyní vše zapovězeno.

Samozřejmě vnímáme různé názory a diskuse, ale převládajícím stanoviskem je opravdu nutnost a potřeba se nechat očkovat. Klienti jsou informováni srozumitelnou formou zpracováním informací ve snadném čtení, jsou s nimi vedeny individuální rozhovory. U klientů s omezenou svéprávností je třeba jednat o souhlasu s opatrovníky a vysvětlovat vhodnost očkování.

Dohled nad zdravotním stavem klientů zajišťuje praktický lékař MUDr. Ambrož Homola, Ph.D., který také realizoval očkování v našem zařízení. Vše proběhlo bez větších komplikací, také díky zdravotnímu personálu a pracovníkům v sociálních službách, jež zajišťovali péči o klienty. Nabídku přijmout očkovací vakcínu dostali i zaměstnanci domova, někteří využili a nechali se oočkovat. Nyní tedy již jen čekat, zda se situace zlepší a budeme se všichni moci věnovat našim oblíbeným činnostem.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová