Péče o dobrou náladu

V posledních měsících téměř všichni každodenně sledujeme televizní zprávy, které mají povětšinou negativní, deprimující obsah. Je proto velmi důležité najít si i protiváhu – činnosti, které vedou k dobré náladě. Zajistit péči o klienty tak, aby se cítili bezpečně a spokojeně, stálo naše pracovníky velké úsilí. Nejenže bylo nutné provádět opatření vedoucí k ochraně proti šíření viru, ale důležitá a neopomenutelná je také psychická pohoda klientů.

Pracovníci proto připravili jednoho jarního dne soutěž Za pokladem. Na stanovištích rozmístěných v našem krásném parku klienti plnili různé pohybové a kognitivní úkoly při hledání sladkého pokladu, o který se pak všichni podělili. Společně jsme přišli na jiné myšlenky a klienti byli spokojení, že se mohou pochlubit svými schopnostmi. Protože někteří navštěvují vzdělávání v Euroinstitutu, využili tak i nabytých znalostí. Touto cestou bychom rádi pozdravili speciální pedagogy Mgr. Rudolfovou a Bc. Rosůlkovou, které u nás vzdělávání zajišťují.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová