Poděkování firmě Prusa Research 3D printers

Děkujeme firmě Prusa Research 3D printers, která Domovu sociálních služeb Chotělice darovala 40 kusů ochranných obličejových štítů.