Poděkování panu Kebortovi

Děkujeme panu Kebortovi, který vyrobil a daroval Domovu sociálních služeb Chotělice ochranné obličejové štíty.