Poděkování veřejnému opatrovníkovi

Za dlouholetou výbornou spolupráci děkujeme paní starostce Daně Draštíkové, která pro třicet klientů zastávala funkci veřejného opatrovníka. Po dlouhém období, kdy paní Dana Draštíková pomáhala našim klientům se zastáváním práv a hájením jejich zájmů, je tato změna pro naše klienty velmi podstatná a emotivní.

Pro přiblížení veřejný opatrovník poskytuje podporu a pomoc našim klientům v oblastech, ve kterých byli rozsudkem soudu omezeni ve svéprávnosti. To obnáší například doprovod a pomoc klientům při úředních jednáních, podporu v oblasti zdraví, zdravotních zákroků a očkování. Dále pak podporu s hospodařením ve finanční oblasti, uzavírání smluv a to např. Smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo uzavření smlouvy o zaměstnání.

Při pravidelných setkáních s paní Danou Draštíkovou byla vždy příležitost sdělit svá osobní přání a projednat řešení událostí důležitých pro klienta. Události, ze kterých lze soudit za oboustranný zájem, jsou například zmíněné osobní návštěvy paní starostky v zařízení nebo oblíbené společné vánoční setkání. Na konci září, v termínu končícího volebního období, se uskutečnila návštěva paní Dany Draštíkové v zařízení. Při návštěvě jsme poděkovali paní Daně Draštíkové za podporu a dlouholetou spolupráci. Paní Draštíkové přejeme do další životní etapy hlavně hodně zdraví a štěstí.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová a Mgr. Bc. Lenka Žilková