Poděkování za pomoc v nelehké době

Domov sociálních služeb Chotělice děkuje všem, kteří nám v této nelehké době pomohli.

Moc děkujeme za vaši solidaritu, obětavost a ochotu pomoci.

Děkujeme

 • Domovy Na Třešňovce Česká Skalice, paní ředitelce Ing. Mgr. Zuzaně Holické, MBA, která nám v personální krizi zapůjčila tři své zaměstnance
 • Domov důchodů Humburky, paní ředitelce Ing. Šárce Rutschové za materiální výpomoc a za připravené tzv. „pracovníky v záloze“ v případě větší personální krize
 • Domov v Podzámčí Chlumec nad Cidlinou, paní ředitelce Mgr. Janě Cabadajové, MBA za podporu při nákaze v zařízení
 • Firmě Prusa Research 3D printers, která nám darovala ochranné obličejové štíty
 • SŠTŘ Nový Bydžov, panu řediteli Mgr. Vladimíru Blažejovi za nabídku poskytnutí pomoci při případném výpadku zajištění stravování klientů a zaměstnanců
 • Firmě Bašta Nový Bydžov za občerstvení pro pracovníky
 • PhDr. Mgr. Leoně Dolejšové za psychickou a poradenskou podporu
 • Obchodu Elektro Dont (Nový Bydžov), který nám daroval antigenní testy a za vstřícnost s nákupy
 • Firmě Total Protect s.r.o. Pardubice, která našemu domovu darovala nanoroušky
 • Studentce VŠ Elišce Bradnové za personální výpomoc
 • Obchodu s potravinami Hruška Smidary za vstřícnost s nákupy

Děkujeme všem našim pracovníkům, kteří vyvinuli maximální úsilí pro úspěšné zvládnutí této nelehké situace.

Za DSS Chotělice Bc. Milan Jánský, ředitel