Poštovní schránky

V dnešní internetové době, kdy roste online komunikace, se někdy píše o slábnoucí potřebě komunikovat osobně a s tím souvisí i potřeba komunikovat prostřednictvím korespondence. Naši klienti však těží z dovedností, které se již jednou naučili, a pro mnohé je právě zasílání pohlednic a dopisů svým blízkým velmi důležité.  Nejedná se pouze o radost z doručené korespondence, ale jde tu zejména o posílení autonomie klientů, možnosti starání se o něco, co je jen jejich, odpovědnost za nějakou povinnost, byť se jedná „pouze“ o to, vlastnit klíček od poštovní schránky. Po delším úsilí se nám podařilo získat pro klienty vlastní schránky. Vděčíme tak za spolupráci  České poště, na regionální úrovni konkrétně pobočce v Novém Bydžově  zastoupenou paní Lenkou Matějovskou. V září bylo pracovníky České pošty instalováno 10 poštovních schránek pro klienty, jež si mohou sami střežit svoje soukromí, mají klíčky od schránek a výběr si činí sami či s podporou. Ještě jednou děkujeme za realizaci a doručovatelkám za respekt k těmto schránkám.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová