Poznávání blízkého okolí

Tento článek vznikl na základě nesčetných pochval od klientů na adresu pracovníků, kteří je doprovázeli o prázdninách na výletech. Odzvonilo časům, kdy lidé s mentálním postižením trávili čas v zařízeních a okolí buď neznali, nebo měli možnost jednou dvakrát do roka vyrazit na výlet. Dnes se počet pracovníků na počet klientů velmi výrazně vyrovnává, a to umožňuje učit se a poznávat daleko více oblastí, které zkvalitňují život. Jednou z těchto oblastí je prostorová orientace a poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí. Tím, že se klienti mohou účastnit výletů, navštívit rozmanité kouty republiky, cestovat hromadnou dopravou, stravovat se na cestách, být v kontaktu s veřejností, vyslechnout výklad o památce jim rozšiřuje rozhled. Získávají tak cenné informace a zkušenosti o světě kolem. Možnost sledovat, pozorovat, vnímat a vstřebávat nová prostředí je pro naše klienty velmi přínosná a důležitá. Sami pracovníci mohou potvrdit, že klienti jsou velmi všímaví, zvídaví, bezprostřední a zdánlivá zábava, jako jsou výlety, je posouvá kupředu, k běžnému životu. Přes léto klienti cestovali vlakem i autobusem, navštívili např. náchodský zámek, pohádkový svět Starých Hradů, v Poděbradech si užili plavbu po Labi, poznávali zvířata v ZOO Dvůr Králové, zhlédli kamennou krásu Hořic… Tam všude bylo nutné učit se, jak správně zdolávat nejen kopce, ale i stavební, komunikační a personální bariéry, které nemusí být tak viditelné, když máte kolem sebe fajn partu, pracovníky, kteří jsou nadšení a ochotní a také shovívavou veřejnost.

S poděkováním tentokrát Klienti Domova Chotělice