Předvánoční čas v Domově sociálních služeb Chotělice

V prosinci jsme se jako mnozí připravovali na Vánoce. S podporou a kreativitou pracovníků se podařilo krásně vyzdobit prostory Domova. Vybrané výrobky z dílen našich klientů jste mohli vidět na adventních výstavách v knihovně v Novém Bydžově, na zámku Sloupno, v knihovně a při Rozsvěcení vánočního stromku ve Vysokém Veselí. Všem, kteří podpořili a ocenili dobrovolným příspěvkem naši tvorbu, děkujeme.

Příjemným předvánočním setkáním potěšili naše klienty i canisterapeutické týmy z Animal Therapy z Hořic, které pravidelně navštěvují náš Domov a vytváří láskyplné vztahy mezi klienty a pejsky. Animal Therapy působí také v okolních sociálních zařízeních, pořádají canisterapeutické výcviky pro nové zájemce a na jejich webových stránkách je možné zhlédnout většinu jejich úspěchů. Zážitky, které zprostředkovávají, jsou málo oceněné, proto touto cestou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mezi další věrné a milé hosty patří i pan páter Mgr. Marián Benko, který duchovní službou, veselou písní a empatickým povídáním podporuje naše klienty na jejich životních cestách. Dalším průvodcem v životech klientů jsou i návazné sociální služby a v neposlední řadě i veřejná opatrovnice paní Dana Draštíková, která nás navštívila v adventním čase a sdílela s klienty jejich radosti a starosti. Velmi děkujeme za tato důležitá setkání a všem podporujícím přejeme hodně zdraví a sil pomáhat i v roce 2020.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová