Prevence prioritou

Ani přes zdánlivou odlehlost našeho Domova se nám nevyhnula preventivní opatření před šířením infekce COVID-19. S vědomím velké odpovědnosti ke klientele, která patří do skupiny oslabených jedinců z důvodu věku či zdraví, jsme aktivně přijali všechna doporučení od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Od 10. 3. jsme uzavřeli Domov před návštěvami a jsme rádi, že rodinní příslušnici, přátelé a ostatní spolupracující subjekty toto nařízení dodržují a chápou celou situaci jako nezbytnou ochranu našich klientů před infekcí.

Dále také aktivně spolupracujeme v oblasti tvorby plánu pro případnou dobu karantény či nákazy. Jedná se zejména o zabezpečení celého provozu Domova, personálního zajištění, zajištění ochranných pomůcek, zajištění stravy a další. S klienty o situaci hovoříme srozumitelným způsobem, zvýšili jsme důslednost při správné hygieně rukou a dezinfekci. I přes všechny změny se však snažíme zachovat klientům klidnou a přátelskou atmosféru, aby se cítili dobře a bezpečně.

Pro zájemce a rodiny jsou aktualizovány novinky z chodu Domova na našich webových stránkách. Hodně zdraví a poděkování všem zodpovědným občanům.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová