Společné prázdninové setkání

V měsíci červenci jsme využili prázdninový čas ke společnému setkání s našimi kamarády z Domova ve Skřivanech. Dohromady jsme se sešli v parku Domova sociálních služeb Chotělice, kde jsme si společně strávený čas zpříjemnili živou hudbou od pana Kazdy z Hradce Králové, jehož hudební umění nás v průběhu krátké chvíle přimělo k tanci a zpěvu.

Další prázdninovou příležitostí byla pozvánka z Praktické školy v Jaroměři, kde se někteří naši klienti v mladším věku vzdělávali. Toto setkání, kdy se vzájemně poznávali studenti a pedagogové bylo velmi dojemné a přineslo chvíle na vzpomínky a zhodnocení životních pokroků. Součástí celého zážitkového dne byly výstavy výtvarných výrobků, hudební, taneční, divadelní a pěvecké ukázky, které nacvičili tamní studenti.

Návratem na známá místa mezi zakořeněné vazby se některým klientům stalo i spřízněné zařízení Život bez bariér v Nové Pace. Tím nejcennějším však zůstávají samotná osobní setkání, která jsou pro všechny zúčastněné nenahraditelná. Děkujeme a těšíme se na další.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová