Tančím, abych žil…

Již každoroční tradicí se stalo absolvování tanečních kurzů pro klienty DSS Chotělice, jež se pořádají díky Sdružení pro osoby s mentálním postižením s pobočkou v Hradci Králové v  sále Adalbertina. Klienti se mají možnost naučit základy klasických i latinsko-amerických tanců pod vedením oblíbené dvojice Kláry Pavlíčkové a Karla Slezáka, jež svoji životní energii umí dávat i přijímat od svých přátel a kamarádů. Přidanou hodnotou kurzů jsou však i dovednosti v oblasti správného výběru oblečení, péče o vzhled, stolování, společenského chování, možností seznámení se s vrstevníky či partnery. Právě častými partnerkami našich klientů jsou slečny z DSS Skřivany, jimž naši klienti dělají garde. Tak, jak to většina z nás zná, k společným chvílím patří i Kloboukové a Stužkové večery, se zakončením posledního večera, a to Věnečku. A jak to těm tanečníkům slušelo, můžete posoudit sami na fotografiích.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová