Tři králové v Domově sociálních služeb Chotělice

Milí čtenáři, přejeme vám v novém roce hodně úspěšných dnů a dobrou náladu. Právě dobrou náladou potěšili klienty Domova Tři králové, kteří nevynechali ani jeden pokoj, aby nezpívali tradiční koledu. Tříkrálové kostýmy vyrobily pracovnice Domova, slušivé modely pak prezentovali klienti, kteří se své role ujali svědomitě. Oproti tradičnímu koledování obdarovávali klienty drobnými sladkostmi a přáním do nového roku. Udržování tradic nejenže je pro nás pro všechny důležité v oblasti uvědomění si, kam patříme a jaké uznáváme hodnoty, ale pro naše klienty je to i dobrá příležitost naučit se projevovat, komunikovat a spolupracovat se skupinou. V neposlední řadě byla přidanou hodnotou celé akce radost z prožití společně strávených chvil.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová