Týden sociálních služeb

Vinou všem známé situace se letošní oslavy Týdne sociálních služeb 5.–11. 10. odehrály komorně a spíše virtuálně. Nicméně mohu-li hodnotit, se všemi subjekty, ať už spřátelenými zařízeními nebo zřizovatelem KHK, vykazujeme výbornou spolupráci. Velmi za ni děkuji a věřím, že i díky ní toto těžké období společně zvládneme.

Domov sociálních služeb Chotělice, i když se nachází trochu na okraji veřejného dění, plní požadavky transformace sociálních služeb a snaží se být službou kvalitní a poskytovat plně profesionální péči svým klientům. Zmíněné oslavy jsme pojali formou vzdělávání pracovníků s cílem o co nejvyšší profesionalitu. Jako každá sociální služba s našimi klienty individuálně plánujeme, což znamená, že s nimi hovoříme o jejich představách a přáních, jak by jim měla naše služba co nejlépe poskytovat podporu v oblastech, které jim činí obtíže. Každý klient má svého klíčového pracovníka, kterému důvěřuje, na kterého se obrací se svými potřebami. Pracovník nejen, že hledá cesty, jak naplnit jeho požadavek, ale také vše zpracovává do Individuálního plánu, dokumentace, která svědčí o kvalitním vedení služby. Pracovníci se v těchto dovednostech vzdělávali, učili se, jak správně mapovat potřeby klienta, jak vést komunikaci, jak učit klienta obhájit svoje potřeby, jak správně naformulovat sdělený cíl atd.

Dalším projednávaným tématem je nutnost učit klienta autonomii, nechat ho v některých oblastech uplatnit svou volbu, ovlivňovat svůj život, naučit ho rozhodnout se a při rozhodování mu poskytnout potřebnou podporu. Například při nedávných volbách někteří klienti projevili zájem vyjádřit svůj názor. Mnohdy jsou to rozhodnutí méně závažná, přesto důležitá pro klientovu spokojenost.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová