Ukliďme Česko

Jaro pozvolna přichází a nás láká povinnost a tradice v jednom, jak zbavit přírodu odpadků. Tak jako v loňském roce jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko, pro nás konkrétně Ukliďme si Smidarsko. Pod záštitou obce jsme se s vyfasovanými ochrannými pomůckami vydali sbírat odpad v našem okolí. Prošli jsme místa, kde se rádi procházíme, okolí lesa, rybníku a hřiště. Díky tomu, že se nás zapojil větší počet, podařilo se nasbírat desítku pytlů. Měli jsme radost, že jsme se připojili ke komunitní akci a měli možnost stát se právoplatnými občany obce. Jednoduché to však nebylo, chůze v nerovném terénu za nutné spolupráce dvojic, kdy jeden drží pytel a druhý vhazuje do pytle, navíc se zapojením klientů, kterým je 60+, to vše vyžadovalo velké úsilí.

V letošním roce jsme také dostali nabídku od Sboru dobrovolných hasičů Chotělice, s přijmutím nových členů z našich řad, kteří se budou moci zapojit do úklidových, kulturních a jiných aktivit v obci. Klientka Eva jeví již na začátku tohoto období velké nadšení z toho, že ji ostatní členové přijali mezi sebe, že může být prospěšná svou pomocí pro ostatní. Například našla u hasičů jednoho víkendového dne naplnění času ve formě podílení se na úklidu interiérů hasičské zbrojnice sboru s následnou odměnou opečených párků. Těšíme se na další spolupráci s našimi spoluobyvateli Chotělic.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová