Upozornění pro návštěvy

Vážené rodiny a návštěvy,

vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 v Domově sociálních služeb Chotělice doporučujeme, abyste nutnost návštěvy v Domově předem zvážili.

Dále bychom vás chtěli informovat, že návštěvy budou probíhat pouze v zahradě areálu DSS Chotělice.

Za tým managementu DSS Chotělice

Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice