Velikonoce

S krásným jarním počasím se začal probouzet i náš park. Bylo třeba provést řádný jarní úklid, odměněný do křupava opečenými buřty. S jarem přicházejí i Velikonoce, spojené pro nás především s tvořením jarních a velikonočních výrobků, které mohou vyzdobit zahradu i interiér a po zimě dodat radost do příbytků. Výrobky našich klientů můžete vídat v blízkých a spřátelených knihovnách v Novém Bydžově a ve Vysokém Veselí. Dobrovolné příspěvky za prodané výrobky jsou použity na další práci, materiál a tvoření. K Velikonocům patří i tradičními pokrmy, které si naši klienti s oblibou připravují – velikonoční nádivka, zvykoslovné velikonoční pečivo, perníčky a barvená vajíčka. A zvyky, které udržujeme? Například pletení pomlázek či koleda v obci Chotělice. Za prožití i duchovního rozměru Velikonoc děkujeme panu děkanovi Schlossárovi, který nás v postním období navštívil a s klienty strávil příjemné dopoledne.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová