Volby

Neklidná předvolební doba je za námi. Naším cílem je posunovat klienty co nejblíže prostředí, které je normální pro jejich vrstevníky. I možnost projevit svůj názor, jít k volbám bez předsudků ostatních, je jednou z oblastí, kde je našim klientům poskytována podpora. Někteří nemají omezeno volební právo a dle Listiny základních práv a svobod tak mohou projevit svůj názor. V rámci spolupráce s organizací Skok do života o. p. s., dostali klienti nabídku zúčastnit se akce Volby nanečisto v Hradci Králové. Jednalo se o společné setkání, kde si mohl každý vyzkoušet, jak kroužkovat lidi na hlasovacím lístku, jak se dává lístek do obálky a poté se vhazuje do volební urny. V průběhu setkání bylo možné položit jakýkoli dotaz, nejčastěji se objevovaly ty, které známe sami od sebe: „Jak si mám vybrat, koho volit“? Od sledování předvolebních debat v televizi, přes volební kalkulačku na webu až po nejvyužívanější možnost, a to radu někoho blízkého, komu důvěřuji. Takto může tedy vypadat podpora klientům, kteří mohou a chtějí volit. Pak již klienti volili ve volební místnosti v Chotělicích a za klienty s omezením pohybu dorazili přímo do Domova pracovníci s volební schránkou. A jak to všechno dopadlo, již víme.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová

Volby nanečisto v Hradci Králové

Volby v Domově sociálních služeb Chotělice