Vzdělávání klientů v Domově sociálních služeb Chotělice

Červen byl pro některé naše studující klienty časem ukončování vzdělání, kterému se věnovali pravidelně v průběhu dvou let. Díky Střední škole Euroinstitut dostali klienti možnost rozšiřovat si svoje vzdělání. Euroinstitut je škola, která se zabývá vzděláváním osob s mentálním handicapem, které dovoluje těmto osobám nejen psychický a kognitivní rozvoj, ale také možnost se reálně zapojit do pracovního prostředí ve společnosti. Jednou za týden po dobu dvou let se klienti vzdělávali pod vedením speciální pedagožky paní Bc. Martiny Rosůlkové v praktických dovednostech vedoucích ke zvýšení úspěchu při zařazení do společnosti a současně v rozvoji dovedností, které podporují samostatnost klientů.

V tomto měsíci klienti ukončovali svoje vzdělání formou zkoušek, které se sestávaly ze dvou částí, a to části praktické a části teoretické. Závěrečné zkoušky byly pojaty velmi slavnostně, kdy bylo požadováno společenské oblečení, chování i příjemné prostředí.  V obou částech se klienti zaměřovali na zvládání praktických dovedností jako např. vaření jednoduchých pokrmů, praní prádla, žehlení prádla, zahradnické práce, úklidové práce a další. V praktické části měli klienti za úkol předvést přípravu tuňákové pomazánky a obloženého zeleninového talíře, za což sklidili pochvalu od zkouškové komise, kterou tvořil předseda komise Mgr. Gaydoš, místopředseda a zástupce ředitele Mgr. Fišerová – psycholog, asistentka komise Ivana Šimečková a přísedící Mgr. Zdeňka Rudolfová. Klienti obdrželi současně i Vysvědčení o závěrečné zkoušce a stali se tak absolventy  pro obor Praktická škola dvouletá. Velmi děkujeme za příjemnou a přátelskou atmosféru nejen po celý rok, ale i v tento slavnostní den. Gratulujeme klientům, jenž svou trpělivostí a pílí ukončili úspěšně toto vzdělání.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová